VI Konferencja Badania Jakości Wód i Ścieków – relacja

Cedzyna
26-27 października 2023 r.
Patronat honorowy

O konferencji

ORGANIZATOR

Podczas VI edycji konferencji będziesz mógł zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi związanymi z analityką wód i ścieków. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych ekspertów, którzy przybliżą zagadnienia zarówno praktyczne, legislacyjne, jak i techniczne. Dyskusja w gronie praktyków pozwoli na wymianę doświadczeń oraz pomoże Ci w rozwiązaniu bieżących problemów spotykanych w codziennej pracy.

Podczas spotkania omówimy m.in. następujące tematy:

 • Nadzór nad Legionellą zgodnie z międzynarodowymi standardami i zaleceniami;
 • Nadzór nad jakością mikrobiologiczną wody – algorytmy pobierania próbek wody w przypadku niezgodności z wartościami parametrycznymi;
 • Zadania oraz perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych nadzorujących jakość wody w obliczu zmieniających się wymagań;
 • Metody referencyjne i równoważne z referencyjnymi w obszarze badań wód i ścieków;
 • Czy można z korzyścią przetwarzać osady ściekowe;
 • Jak i gdzie tworzą się błony biologiczne w procesie produkcji wody pitnej;
 • Spójność pomiarów masy w laboratorium po redefinicji kilograma;
 • Systemy wagowe wykorzystywane w ochronie środowiska;
 • Najnowsze rozwiązania Thermo Fisher Scientific w zakresie chromatografii jonowej;
 • Chromatografia jonowa Metrohm – oznaczanie anionów, kationów i PFAS w wodzie przeznaczonej do spożycia. Zastosowania analizy procesowej;
 • Metody poboru próbek ścieków do badań – czyli jak w terenie spełnić wymogi Normy 5667-10:2021.

W programie również

Warsztaty ,,Dokładność pomiarów masy i zawartości masy suchej w ochronie środowiska – walidacja metody pomiarowej i urządzenia”:

 • pomiar masy,
 • pomiar różnicowy (pyły zawieszone PM 2.5, PM 10, procesy sączenia),
 • wagosuszarki (zawartość wody, masa sucha np. osadów ściekowych).

Warsztaty poprowadzi firma Radwag.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • kierowników i pracowników laboratoriów oraz środowiska naukowego,
 • reprezentantów laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków,
 • przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągów i kanalizacji,
 • reprezentantów zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Co zyskujesz?

W ramach uczestnictwa w konferencji gwarantujemy:

 • dostęp do wystawy sprzętu laboratoryjnego;
 • udział w warsztatach;
 • materiały konferencyjne;
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo;
 • nocleg w dniu 26/27 października w pokojach 2-osobowych (istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą);
 • wyżywienie;
 • zaproszenie na uroczystą kolację w dn. 26 października;
 • nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję.

Preferujesz inną formę zapisu? Pobierz formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o zwolnieniu z VAT, wypełnij je i odeślij na adres m.ullmann@elamed.pl w terminie do 10 października 2023 r.

Dlaczego warto

POGŁĘB WIEDZĘ

Podczas spotkania omówione zostaną tematy związane z szeroko rozumianym zakresem bezpieczeństwa wody oraz analityki wód i ścieków.

WYMIEŃ DOŚWIADCZENIA

Konferencja stwarza okazję do rozmowy z uznanymi praktykami, którzy postarają się pomóc Ci w rozwiązaniu problemów, z którymi borykasz się podczas pracy.

TRENUJ UMIEJĘTNOŚCI

Warsztaty z zakresu walidacji metod pomiarowych i urządzeń do pomiaru masy pozwolą Ci wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas wykładów.

Prelegenci

Andrzej Hantz

Dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki Głównego Urzędu Miar. Absolwent fizyki, jest również absolwentem kilku kierunkó...

Sławomir Janas

Kierownik Laboratorium Badawczego w Centrum Metrologii Badań i Certyfikacji firmy Radwag Wagi Elektroniczne. Jest eks...

Iwona Lasocka-Gomuła

Od 25 lat zawodowo związana z pracą w Aquanet. Aktualnie na stanowisku technologa ds. produkcji wody.
Absolwe...

Adam Masłoń

Od 2006 roku nauczyciel akademicki w Politechnice Rzeszowskiej (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architek...

Igor Mikinka

Kierownik Działu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi. Absolwent kierunku biotechnologia mikrobiologiczna na Uniwe...

Barbara Mulik

Doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody. Z wykształcenia mgr inż. ochrony wód, ukończone studia podyplomowe – ochro...

Agnieszka Wiśniewska

Ekspert z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów. Doktor nauk chemicznych, absolwentka P...

Rajmund Michalski - moderator

Redaktor naczelny ''Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego'', pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środow...

Wiktor Lorenc

Product Manager, Metrohm Polska. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w...

Marek Ziółkowski

Senior Product Manager, A.G.A. Analytical. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego legitymujący się tytu...

Program

Rejestracja uczestników, kawa na powitanie
26.10.2023
9:00-10:00
Rozpoczęcie konferencji
Małgorzata Ullmann, Rajmund Michalski
26.10.2023
10:00-10:15
Nadzór nad Legionellą zgodnie z międzynarodowymi standardami i zaleceniami
Barbara Mulik
26.10.2023
10:15-11:00
Najnowsze rozwiązania Thermo Fisher Scientific w zakresie chromatografii jonowej
Marek Ziółkowski
26.10.2023
11:00-11:15
Postępowanie z próbkami do badań – istotny etap mający wpływ na ważność uzyskiwanych wyników
Agnieszka Wiśniewska
26.10.2023
11:15-12:00
Dyskusja
26.10.2023
12:00-12:15
Przerwa na kawę
26.10.2023
12:15-12:45
Nadzór nad jakością wody – rola i kierunki rozwoju laboratoriów badawczych
Igor Mikinka
26.10.2023
12:45-13:30
Chromatografia jonowa Metrohm – oznaczanie anionów, kationów i PFAS w wodzie przeznaczonej do spożycia. Zastosowania analizy procesowej
Wiktor Lorenc
26.10.2023
13:30-13:45
Jak i gdzie tworzą się błony biologiczne w procesie produkcji wody pitnej
Iwona Lasocka-Gomuła
26.10.2023
13:45-14:30
Dyskusja
26.10.2023
14:30-14:45
Obiad
26.10.2023
14:45-15:30
Czy można z korzyścią przetwarzać osady ściekowe
Adam Masłoń
26.10.2023
15:30-16:15
Metody poboru próbek ścieków do badań - czyli jak w terenie spełnić wymogi Normy 5667-10:2021
Konrad Płoski
26.10.2023
16:15-16:30
Nadzór nad jakością mikrobiologiczną wody – algorytmy pobierania próbek wody w przypadku niezgodności z wartościami parametrycznymi
Barbara Mulik
26.10.2023
16:30-17:15
Dyskusja
26.10.2023
17:15-17:30
Uroczysta kolacja
26.10.2023
19:30
Spójność pomiarów masy w laboratorium po redefinicji kilograma
Andrzej Hantz
27.10.2023
9:00-9:45
Systemy wagowe wykorzystywane w ochronie środowiska
Sławomir Janas
27.10.2023
9:45-10:30
Dyskusja
27.10.2023
10:30-10:45
Przerwa na kawę
27.10.2023
10:45-11:15
Warsztaty ,,Dokładność pomiarów masy i zawartości masy suchej w ochronie środowiska – walidacja metody pomiarowej i urządzenia”
27.10.2023
11:15-13:45
Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów
27.10.2023
13:45-14:00
Obiad
27.10.2023
14:00

Cennik

Poniższe ceny nie dotyczą firm komercyjnych prezentujących ofertę dla rynku laboratoryjnego.

Jeśli jesteś reprezentantem takiej firmy, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. promocji i reklamy.

Udział w Konferencji "Badania jakości wód i ścieków 2023"
2200 / zł netto
Cena obejmuje:
- nocleg w dn. 26/27 października w pokojach 2-osobowych (istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą);
- wyżywienie;
- zaproszenie na uroczystą kolację w dn. 26 października;
- udział w warsztatach;
- materiały konferencyjne;
- nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję.
- dostęp do wystawy sprzętu laboratoryjnego;
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
Udział w Konferencji "Badania jakości wód i ścieków 2023" dla prenumeratorów
1750 / zł netto
Cena dotyczy prenumeratorów czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" i obejmuje:
- nocleg w dn. 26/27 października w pokojach 2-osobowych (istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą);
- wyżywienie;
- zaproszenie na uroczystą kolację w dn. 26 października;
- udział w warsztatach;
- materiały konferencyjne;
- nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję.
- dostęp do wystawy sprzętu laboratoryjnego;
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Jeżeli reprezentujesz jednostkę publiczną i udział w konferencji w całości finansowany jest ze środków publicznych, szkolenie jest zwolnione z naliczenia podatku VAT. Aby uzyskać możliwość zwolnienia z VAT-u, w celu rejestracji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta: dok@elamed.pl, tel. 32 788 51 28 lub pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT i odeślij wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Tu się spotkamy

Tegoroczna edycja odbędzie się w samym sercu Gór Świętokrzyskich, w malowniczym parku sosnowym w pobliżu Rezerwatu Cedzyna.

Hotel Uroczysko**** Spa & Business

Cedzyna 44D

25-900 Kielce

www.hotel-uroczysko.com.pl