Badania jakości wód i ścieków

   
Ustroń
17-18.11.2022
Patron merytoryczny

O konferencji

ORGANIZATOR

Podczas V edycji konferencji będziesz mógł zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi związanymi z analityką wód i ścieków. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych ekspertów, którzy przybliżą zagadnienia zarówno praktyczne, legislacyjne, jak i techniczne. Dyskusja w gronie praktyków pozwoli na wymianę doświadczeń oraz pomoże Ci w rozwiązaniu bieżących problemów spotykanych w codziennej pracy.

Podczas spotkania omówimy m.in. następujące tematy:

 • Obowiązki wynikające z nowej DWD w zakresie nadzoru nad jakością wody pitnej;
 • Miejsca, częstotliwości i zasady doboru zakresów badań próbek wody w ramach monitoringów określonych w nowej DWD;
 • Postępowanie z próbkami do badań – istotny etap mający wpływ na ważność uzyskiwanych wyników;
 • Aktualne problemy branży wodno-ściekowej;
 • Tworzenie się błon biologicznych oraz ich wpływ na jakość wody uzdatnionej;
 • Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków komunalnych;
 • Pobieranie próbek do badań analitycznych – element działalności laboratoryjnej w rozumieniu wymagań normy ISO/IEC 17025;
 • Badanie mikrobiologiczne wody wg wymagań obszaru regulowanego prawnie oraz wytycznych;
 • Wybrane zagrożenia w systemie zaopatrzenia w wodę na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej;
 • Rozwiązania firmy Metrohm w automatyzacji pomiarów parametrów fizykochemicznych wody i ścieków.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • kierowników i pracowników laboratoriów oraz środowiska naukowego,
 • reprezentantów laboratoriów badań środowiskowych oraz laboratoriów badań wód i ścieków,
 • przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zakładów wodociągów i kanalizacji,
 • reprezentantów zakładów i inspektoratów ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

Co zyskujesz?

W ramach uczestnictwa w konferencji gwarantujemy:

 • dostęp do wystawy sprzętu laboratoryjnego;
 • materiały konferencyjne;
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo;
 • nocleg w dniach 17-18 listopada w pokojach 2-osobowych (istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą);
 • wyżywienie;
 • zaproszenie na uroczystą kolację w dn. 17 listopada;
 • nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję, w tym książkę “Bezpieczeństwo wody. Problemy i wyzwania”.

Preferujesz inną formę zapisu na konferencję? Pobierz formularz zgłoszeniowy  lub formularz z ofertą promocyjną, wypełnij go i odeślij na adres: m.ullmann@elamed.pl

Dlaczego warto

POGŁĘB WIEDZĘ

Podczas spotkania omówione zostaną tematy związane z szeroko rozumianym zakresem bezpieczeństwa wody oraz analityki wód i ścieków.

WYMIEŃ DOŚWIADCZENIA

Konferencja stwarza okazję do rozmowy z uznanymi praktykami, którzy postarają się pomóc Ci w rozwiązaniu problemów, z którymi borykasz się podczas pracy.

POZNAJ OFERTĘ

Swoje portfolio zaprezentują firmy oferujące rozwiązania projektowe, informatyczne oraz w zakresie nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego czy wyposażenia.

Prelegenci

Krzysztof Barbusiński

Pracuje w Katedrze Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Za...

Aleksandra Górska

Zastępca kierownika Laboratorium, koordynator ds. bezpieczeństwa wody w MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej. Absolwentka...

Iwona Lasocka-Gomuła

Od 25 lat zawodowo związana z pracą w Aquanet. Aktualnie na stanowisku technologa ds. produkcji wody.
Absolwe...

Łukasz Mąka

Główny Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH-PIB. Absolwent ...

Rajmund Michalski - moderator

Redaktor naczelny ''Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego'', pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środow...

Barbara Mulik

Doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody. Z wykształcenia mgr inż. ochrony wód, ukończone studia podyplomowe – ochro...

Joanna Rutkowska

Koordynator w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, Polskie Centrum Akredytacji.
Ukończyłam studia...

Tadeusz Rzepecki

Prezes Tarnowskich Wodociągów. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach (fizyka stosowana), doktor inżynier nauk tech...

Agnieszka Wiśniewska

Ekspert z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów. Doktor nauk chemicznych, absolwentka P...

Beata Gasiewicz

Specjalista ds. sprzedaży w Sartorius Poland. Reprezentuje firmę Sartorius Poland od 10 lat. Absolwentka Analityki Me...

Wiktor Lorenc

Product Manager w Metrohm Polska. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ...

Program konferencji

Rozpoczęcie konferencji
Paulina Prencel, Rajmund Michalski
17.11.2022
10:00-10:10
Aktualne problemy branży wodno-ściekowej
Tadeusz Rzepecki
17.11.2022
10:10-10:55
Postępowanie z próbkami do badań - istotny etap mający wpływ na ważność uzyskiwanych wyników
Agnieszka Wiśniewska
17.11.2022
10:55-11:40
Rozwiązania firmy Metrohm w automatyzacji pomiarów parametrów fizykochemicznych wody i ścieków
Wiktor Lorenc
17.11.2022
11:40-11:55
Dyskusja
17.11.2022
11:55-12:10
Przerwa na kawę
17.11.2022
12:10-12:30
Wybrane zagrożenia w systemie zaopatrzenia w wodę na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej
Aleksandra Górska
17.11.2022
12:30-13:15
Optymalizacja procesu badań wody i ścieków
Beata Gasiewicz
17.11.2022
13:15-13:30
Pobieranie próbek do badań analitycznych – element działalności laboratoryjnej w rozumieniu wymagań normy ISO/IEC 17025
Joanna Rutkowska
17.11.2022
13:30-14:15
Dyskusja
17.11.2022
14:15-14:30
Obiad
17.11.2022
14:30-15:15
Obowiązki wynikające z nowej DWD w zakresie nadzoru nad jakością wody pitnej
Barbara Mulik
17.11.2022
15:15-16:00
Miejsca, częstotliwości i zasady doboru zakresów badań próbek wody w ramach monitoringów określonych w nowej DWD
Barbara Mulik
17.11.2022
16:00-16:45
Dyskusja
17.11.2022
16:45-17:00
Uroczysta kolacja
17.11.2022
19:00
Badanie mikrobiologiczne wody wg wymagań obszaru regulowanego prawnie oraz wytycznych
Łukasz Mąka
18.11.2022
9:00-9:45
stacjonarnie
Tworzenie się błon biologicznych oraz ich wpływ na jakość wody uzdatnionej
Iwona Lasocka-Gomuła
18.11.2022
9:45-10:30
Dyskusja
18.11.2022
10:30-10:45
Przerwa na kawę
18.11.2022
10:45-11:05
Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków komunalnych
Krzysztof Barbusiński
18.11.2022
11:05-11:50
Woda z kranu, czy z butelki?
Rajmund Michalski
18.11.2022
11:50-12:20
Dyskusja
18.11.2022
12:20-12:30
Obiad
18.11.2022
12:30-13:10
Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów
18.11.2022
13:10

Cennik

Poniższe ceny nie dotyczą firm komercyjnych prezentujących ofertę dla rynku laboratoryjnego.

Jeśli jesteś reprezentantem takiej firmy, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. promocji i reklamy.

Udział w Konferencji "Badania jakości wód i ścieków 2022"
1299 / zł netto
Cena obejmuje:
- nocleg w dniach 17/18 listopada w pokojach 2-osobowych (istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą);
- wyżywienie;
- zaproszenie na uroczystą kolację w dn. 17 listopada;
- materiały konferencyjne;
- nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję.
- dostęp do wystawy sprzętu laboratoryjnego;
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
Udział w Konferencji "Badania jakości wód i ścieków 2022" dla prenumeratorów
999 / zł netto
Cena dotyczy prenumeratorów czasopisma "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski" i obejmuje:
- nocleg w dniach 17/18 listopada w pokojach 2-osobowych (istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą);
- wyżywienie;
- zaproszenie na uroczystą kolację w dn. 17 listopada;
- materiały konferencyjne;
- nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję.
- dostęp do wystawy sprzętu laboratoryjnego;
- certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Tu się spotkamy

Hotel Jaskółka

ul. Zdrojowa 10

43-450 Ustroń