VI Konferencja Badania Jakości Wód i Ścieków – relacja


Podsumowanie


Zakończyła się VI Konferencja “Badania jakości wód i ścieków”, która odbyła się w dn. 26-27 października 2023 r. w Cedzynie.

Podczas spotkania omówiliśmy m.in. następujące tematy:

 • Nadzór nad Legionellą zgodnie z międzynarodowymi standardami i zaleceniami;
 • Nadzór nad jakością mikrobiologiczną wody – algorytmy pobierania próbek wody w przypadku niezgodności z wartościami parametrycznymi;
 • Zadania oraz perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych nadzorujących jakość wody w obliczu zmieniających się wymagań;
 • Metody referencyjne i równoważne z referencyjnymi w obszarze badań wód i ścieków;
 • Czy można z korzyścią przetwarzać osady ściekowe;
 • Jak i gdzie tworzą się błony biologiczne w procesie produkcji wody pitnej;
 • Spójność pomiarów masy w laboratorium po redefinicji kilograma;
 • Systemy wagowe wykorzystywane w ochronie środowiska;
 • Najnowsze rozwiązania Thermo Fisher Scientific w zakresie chromatografii jonowej;
 • Chromatografia jonowa Metrohm – oznaczanie anionów, kationów i PFAS w wodzie przeznaczonej do spożycia. Zastosowania analizy procesowej;
 • Metody poboru próbek ścieków do badań – czyli jak w terenie spełnić wymogi Normy 5667-10:2021.

Uczestnicy mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach ,,Dokładność pomiarów masy i zawartości masy suchej w ochronie środowiska – walidacja metody pomiarowej i urządzenia”, które poprowadziła forma Radwag.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez:

     

Serdecznie dziękujemy za Państwa aktywny udział w wydarzeniu i już teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w dn. 24-25 października 2024 r.